پروژه اجرای پایپینگ گازرسانی در شهرهای مختلف استان کرمان

خانهپروژه‌هاپروژه اجرای پایپینگ گازرسانی در شهرهای مختلف استان کرمان

مشخصات پروژه

همانطور که گفتیم ، پایپینگ در کلمه به معنای لوله کشی است. ولی از نظر فنی لوله کشی 3 بخش دارد که هر بخش ، استانداردها و تخصص ویژه خود را می طلبد. این سه شاخه عبارتند از :


پایپینگ (لوله کشی صنعتی) 

(لوله کشی تاسیساتی و خانگی)

(لوله کشی خطوط انتقال)

پایپینگ یا لوله کشی صنعتی اغلب تحت عنوان لوله کشی تحت فشار عنوان می گردد. در واقع مهمترین تفاوت پایپینگ و پلامبینگ همین فشار سیال درون لوله است.

در لوله کشی خانگی اکثر لوله ها، حاوی فشار خاصی نیستند. لذا شاید نیاز به تست و بازرسی های خیلی پیچیده نباشد. ولی زمانیکه صحبت از لوله های تحت فشار به میان می آید، داستان تا اندازه زیادی متفاوت است و تخصص و بازرسی و طراحی های پیچیده نیاز دارد.

یک بخش دیگر لوله کشی ، خطوط انتقال یا همان پایپ لاین است. پایپ لاین لوله های انتقالی هستند که خارج از یک واحد تاسیساتی نصب می گردند و برای انتقال یک سیال ویژه بین دو تاسیسات یا تاسیسات و مصرف کننده استفاده می شوند.( به عنوان مثال خطوط انتقال نفت، گاز طبیعی یا حتی آب )

جزئیات پروژه

کارفرما: شرکت گاز استان کرمان

مکان: استان کرمان

تاریخ شروع: ۱۳88/۰۲/۰۱

تاریخ پایان: تاکنون

حجم کار انجام شده(نفر ساعت): 5۵۶۰۰۰۰

پیشرفت: ۱۰۰٪